ین ژاپن / فرانک آفریقا

JPY/XAF Ask
نرخ فعلی:: 5.1078 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.1078 0.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.1078 0.29
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی