ین ژاپن / فرانک آفریقا

JPY/XAF Ask
نرخ فعلی:: 5.2041 0.79
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.2041 0.79
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.2041 0.79
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۰:۵۷:۵۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ین ژاپن / فرانک آفریقا 0.0007 0.0062 0.0303 0.0099 0.1319 0.0594

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2041
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2041
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2041
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2041
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.08%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی