ین ژاپن / فرانک آفریقا

JPY/XAF Ask
نرخ فعلی:: 5.109 0.31
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.109 0.31
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.109 0.31
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه ین ژاپن / فرانک آفریقا

نمودار کندل‌استیک ین ژاپن / فرانک آفریقا در روز جاری

نمودار نوسانات ین ژاپن / فرانک آفریقا در روز جاری

مقایسه روند قیمت ین ژاپن / فرانک آفریقا در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه ین ژاپن / فرانک آفریقا

اندیکاتورهای ین ژاپن / فرانک آفریقا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی