ین ژاپن / دلار

JPY/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.9607 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.9607 0.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.9607 0.1
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۴:۴۳:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ین ژاپن / دلار 0.0010 0.0006 0.0035 0.0323 0.9516 0.9517

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0393
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0393
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0393
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0393
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.09%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی