ین ژاپن / دلار تایوان

JPY/TWD Ask
نرخ فعلی:: 0.2454 0.24
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2454 0.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2454 0.24

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ین ژاپن / دلار تایوان

در حال حاضر قیمت ین ژاپن / دلار تایوان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ین ژاپن / دلار تایوان
0.2454 ریال
می باشد

قیمت ین ژاپن / دلار تایوان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ین ژاپن / دلار تایوان روز گذشته برابر با
0.2462 ریال
بود

قیمت ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به روز گذشته
0.0008 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ین ژاپن / دلار تایوان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ین ژاپن / دلار تایوان برابر با 0.246 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.246 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2454 ریال

قیمت ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار تایوان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.2456 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.08 درصدی یا 0.0002 ریال ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار تایوان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.2459 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.2  درصدی یا 0.0005 ریال ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار تایوان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.2512 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.3 درصدی یا 0.0058 ریال ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار تایوان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.2517 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.5 درصدی یا 0.0063 ریال ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار تایوان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.271 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.44 درصدی یا 0.0256 ریال ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ین ژاپن / دلار تایوان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ین ژاپن / دلار تایوان برابر است با 0.2969 ریال که در تاریخ چهارشنبه 6 شهریور 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار تایوان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.366898 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ین ژاپن / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.2 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.3 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.5 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.44 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار تایوان، 0.2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار تایوان، 0.2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار تایوان،  0.2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار تایوان،  0.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار تایوان،  0.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار تایوان،  0.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار تایوان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار تایوان،  0.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ین ژاپن / دلار تایوان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی