ین ژاپن / ریال عربستان

JPY/SAR Ask
نرخ فعلی:: 0.0331 3.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0331 3.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0331 3.02

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه ین ژاپن / ریال عربستان

نمودار کندل‌استیک ین ژاپن / ریال عربستان در روز جاری

نمودار نوسانات ین ژاپن / ریال عربستان در روز جاری

مقایسه روند قیمت ین ژاپن / ریال عربستان در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه ین ژاپن / ریال عربستان

اندیکاتورهای ین ژاپن / ریال عربستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی