ین ژاپن / ریال عربستان

JPY/SAR Ask
نرخ فعلی:: 0.0341 3.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0341 3.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0341 3.02

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه ین ژاپن / ریال عربستان

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0084 ۵ شهریور - - 0.0084 0.0084 0 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.0104 ۵ آذر - - 0.0106 0.0104 0 - 0.0104 0.011
بات تایلند / پزو شیلی 24.66 ۶ آذر - - 24.7 24.66 0 0.34 24.68 25.58
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.4951 ۶ آذر - - 1.4973 1.4951 0 0.5049 1.5268 1.5436
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9837 ۶ آذر - - 2.9881 2.9837 0 0.0163 3.0332 3.0805
بات تایلند / پزوی مکزیک 0.6492 ۶ آذر - - 0.6528 0.6492 0 0.3508 0.6492 0.6492
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2222 ۰۲:۰۴:۳۱ 0.0001 0.05% 0.2223 0.2221 0.2223 - 0.2255 0.2284
بات تایلند / پوند لبنان 44.99 ۶ آذر - - 45.06 44.99 0 1.01 45.79 46.59
بات تایلند / پوند مصر 0.4667 ۶ آذر - - 0.4674 0.4667 0 - 0.4753 0.4832
بات تایلند / درهم امارات 0.1088 ۶ آذر - - 0.1088 0.1088 0 - 0.1108 0.1127
بات تایلند / درهم مراکش 0.2737 ۶ آذر - - 0.2741 0.2737 0 - 0.2785 0.2823
بات تایلند / دلار 0.0296 ۶ آذر - - 0.0297 0.0296 0 - 0.0302 0.0307
بات تایلند / دلار استرالیا 0.0416 ۰۲:۰۴:۱۴ - - 0.0416 0.0415 0.0415 - 0.0417 0.0422
بات تایلند / دلار تایوان 0.8259 ۷ آذر - - 0.8259 0.8259 0 0.1741 0.8392 0.8542
بات تایلند / دلار جامائیکا 4.6464 ۶ آذر - - 4.6533 4.6464 0 0.3536 4.7346 4.8167
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی