ین ژاپن / روبل روسیه

JPY/RUB Ask
نرخ فعلی:: 0.6594 1.61
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6594 1.61

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6594 1.61

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ین ژاپن / روبل روسیه

۱۵:۴۴:۲۲
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ین ژاپن / روبل روسیه 0.0033 0.0141 0.0106 0.0064 0.0716 0.0694

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3406
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3406
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3406
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3406
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.65%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی