ین ژاپن / روپیه پاکستان

JPY/PKR Ask
نرخ فعلی:: 1.5106 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.5106 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.5106 -

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ین ژاپن / روپیه پاکستان

۰۳:۳۵:۵۴
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ین ژاپن / روپیه پاکستان - 0.0145 - 0.1019 0.0194 0.3235

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4894
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4894
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4894
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5106
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.06%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی