ین ژاپن / روپیه پاکستان

JPY/PKR Ask
نرخ فعلی:: 1.5565 3.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.5565 3.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.5565 3.04

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ین ژاپن / روپیه پاکستان

در حال حاضر قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ین ژاپن / روپیه پاکستان
1.5565 ریال
می باشد

قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان روز گذشته برابر با
1.5106 ریال
بود

قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به روز گذشته
0.0459 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ین ژاپن / روپیه پاکستان برابر با 1.5604 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.5608 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.5106 ریال

قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / روپیه پاکستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 1.5106 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.03 درصدی یا 0.0459 ریال ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / روپیه پاکستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 1.5106 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.03  درصدی یا 0.0459 ریال ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 1.5233 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.17 درصدی یا 0.0332 ریال ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / روپیه پاکستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 1.4158 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.93 درصدی یا 0.1407 ریال ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 1.5267 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.95 درصدی یا 0.0298 ریال ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ین ژاپن / روپیه پاکستان برابر است با 1.5977 ریال که در تاریخ شنبه 8 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / روپیه پاکستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.98009 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ین ژاپن / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.03 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.17 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  9.93 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ین ژاپن / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.95 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان، 3.03 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان، 3.03 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان،  3.03 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان،  3.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان،  3.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان،  3.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / روپیه پاکستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / روپیه پاکستان،  3.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ین ژاپن / روپیه پاکستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی