ین ژاپن / پزو فیلیپین

JPY/PHP Ask
نرخ فعلی:: 0.4457 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4457 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4457 0.07

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ین ژاپن / پزو فیلیپین

در حال حاضر قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ین ژاپن / پزو فیلیپین
0.4457 ریال
می باشد

قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین روز گذشته برابر با
0.4459 ریال
بود

قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به روز گذشته
0.0002 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ین ژاپن / پزو فیلیپین برابر با 0.4462 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.4462 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.4457 ریال

قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / پزو فیلیپین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.4366 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.08 درصدی یا 0.0091 ریال ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / پزو فیلیپین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.4446 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.24  درصدی یا 0.0011 ریال ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.4532 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.65 درصدی یا 0.0075 ریال ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / پزو فیلیپین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.4367 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.06 درصدی یا 0.009 ریال ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.4598 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.06 درصدی یا 0.0141 ریال ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ین ژاپن / پزو فیلیپین برابر است با 0.4942 ریال که در تاریخ دوشنبه 19 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / پزو فیلیپین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.631912 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ین ژاپن / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.24 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.65 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.06 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ین ژاپن / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.06 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین، 0.24 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین، 0.24 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین،  0.24 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین،  0.24 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین،  0.24 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین،  0.24 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / پزو فیلیپین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / پزو فیلیپین،  0.24 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ین ژاپن / پزو فیلیپین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی