ین ژاپن / شیلینگ کنیا

JPY/KES Ask
نرخ فعلی:: 0.9999 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.9999 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.9999 -

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ین ژاپن / شیلینگ کنیا

۱۳ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ین ژاپن / شیلینگ کنیا - 0.0057 0.0143 0.0143 0.0655 0.0743

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0001
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0001
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0001
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0001
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.01%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی