ین ژاپن / دینار اردن

JPY/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.0062 1.61
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0062 1.61

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0062 1.61

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ین ژاپن / دینار اردن

در حال حاضر قیمت ین ژاپن / دینار اردن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ین ژاپن / دینار اردن
0.0062 ریال
می باشد

قیمت ین ژاپن / دینار اردن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ین ژاپن / دینار اردن روز گذشته برابر با
0.0063 ریال
بود

قیمت ین ژاپن / دینار اردن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ین ژاپن / دینار اردن نسبت به روز گذشته
0.0001 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ین ژاپن / دینار اردن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ین ژاپن / دینار اردن برابر با 0.0062 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / دینار اردن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0063 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / دینار اردن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0062 ریال

قیمت ین ژاپن / دینار اردن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دینار اردن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 آذر 1400  با رقم 0.0063 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.58 درصدی یا 0.0001 ریال ین ژاپن / دینار اردن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / دینار اردن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دینار اردن   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 0.0062 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال ین ژاپن / دینار اردن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / دینار اردن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دینار اردن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 1 مهر 1400  با رقم 0.0064 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.12 درصدی یا 0.0002 ریال ین ژاپن / دینار اردن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / دینار اردن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دینار اردن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 26 خرداد 1400  با رقم 0.0064 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.12 درصدی یا 0.0002 ریال ین ژاپن / دینار اردن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / دینار اردن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دینار اردن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 24 آذر 1399  با رقم 0.0068 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.82 درصدی یا 0.0006 ریال ین ژاپن / دینار اردن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ین ژاپن / دینار اردن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ین ژاپن / دینار اردن برابر است با 0.0069 ریال که در تاریخ جمعه 5 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دینار اردن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دینار اردن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ین ژاپن / دینار اردن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دینار اردن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دینار اردن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 1 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دینار اردن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.12 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دینار اردن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 26 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دینار اردن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.12 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دینار اردن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 24 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دینار اردن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.82 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دینار اردن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.63  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دینار اردن، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دینار اردن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دینار اردن، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دینار اردن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دینار اردن،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دینار اردن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دینار اردن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دینار اردن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دینار اردن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دینار اردن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 32.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دینار اردن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دینار اردن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دینار اردن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ین ژاپن / دینار اردن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی