ین ژاپن / دینار اردن

JPY/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.0063 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0063 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0063 -

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه ین ژاپن / دینار اردن

نمودار کندل‌استیک ین ژاپن / دینار اردن در روز جاری

نمودار نوسانات ین ژاپن / دینار اردن در روز جاری

مقایسه روند قیمت ین ژاپن / دینار اردن در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه ین ژاپن / دینار اردن

اندیکاتورهای ین ژاپن / دینار اردن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی