ین ژاپن / دینار اردن

JPY/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.0064 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0064 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0064 0
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.74 ۲۱:۲۳:۱۷ 0.06 0.29% 20.819 20.74 20.811 0.26 20.96 21.012
DOG/EUSD Ask 0.1947 ۲۱:۲۷:۱۴ 0.014 7.19% 0.2151 0.165 0.2064 - 0.3131 0.4122
HOT/USD Ask 0.0058 ۲۱:۰۷:۲۸ 0.0006 10.34% 0.0063 0.0052 0.0063 - 0.0078 0.0104
HRK/TRY Ask 138.0178 ۲۱:۲۳:۳۳ 1.4269 1.03% 139.7624 137.573 139.6434 0.9822 139.4447 140.9252
LIN/KUSD Ask 17.1833 ۲۱:۲۷:۱۵ 1.3021 7.58% 18.713 15.01 18.4029 8.8167 23.7316 32.6883
LUN/AUSD Ask 5.0901 ۲۱:۲۲:۲۱ 0.0745 1.46% 5.4277 4.5612 5.1906 0.9099 6.0983 7.3659
SAR/ETB Ask 11.74 ۱۹:۳۰:۲۲ 0.0003 - 11.7403 11.74 11.74 0.26 11.7403 11.7488
USD/ZWL Ask 85.246 ۱۴:۱۶:۲۷ 2.131 2.50% 85.246 85.246 85.246 1.754 87.377 87.377
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0091 ۲۹ خرداد - - 0.0091 0.0091 0 - 0.0091 0.0091
افغانی افغانستان / دلار 0.0127 ۱۸:۳۶:۲۳ - - 0.0128 0.0127 0.0128 - 0.0127 0.0129
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 ۶ خرداد - - 0.0097 0.0097 0 - - 0.0097
انگولتروم بوتان / دلار 0.0134 ۱۵:۴۷:۱۲ 0.0001 0.75% 0.0134 0.0134 0.0134 - 0.0135 0.0138
بات تایلند / پزو شیلی 23.42 ۲۱:۲۳:۱۳ 0.23 0.98% 23.86 23.42 23.66 0.42 23.79 23.79
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.536 ۲۱:۲۳:۴۶ 0.0038 0.25% 1.5419 1.5333 1.539 0.464 1.5441 1.5441
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0126 ۲۱:۲۲:۵۹ 0.0002 0.01% 3.0199 3.0011 3.0133 0.0126 3.0483 3.0605
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی