ین ژاپن / یوان چین

JPY/CNY Ask
نرخ فعلی:: 0.0588 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0588 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0588 -
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ین ژاپن / یوان چین در روز جاری

۱۹:۴۹:۲۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0588 19:49:28 0.0025 4.44% - - 0.0026 4.63% - -
0.0563 19:43:39 0.0025 4.44% 0.0025 4.44% 0.0001 0.18% 0.0025 -
0.0588 19:21:38 0.0027 4.81% - - 0.0026 4.63% - -
0.0561 19:02:56 - - 0.0027 4.81% 0.0001 0.18% 0.0027 -
0.0561 19:02:56 0.0027 4.81% 0.0027 4.81% 0.0001 0.18% 0.0027 -
0.0588 18:56:29 0.0025 4.44% - - 0.0026 4.63% - -
0.0563 18:43:33 0.0025 4.44% 0.0025 4.44% 0.0001 0.18% 0.0025 -
0.0588 18:35:46 - - - - 0.0026 4.63% - -
0.0588 18:35:46 0.0026 4.63% - - 0.0026 4.63% - -
0.0562 18:22:54 0.0026 4.63% 0.0026 4.63% - - 0.0026 -
0.0588 18:07:39 0.0026 4.63% - - 0.0026 4.63% - -
0.0562 18:03:01 - - 0.0026 4.63% - - 0.0026 -
0.0562 18:02:59 0.0026 4.63% 0.0026 4.63% - - 0.0026 -
0.0588 17:42:34 0.0026 4.63% - - 0.0026 4.63% - -
0.0562 17:03:21 - - 0.0026 4.63% - - 0.0026 -
0.0562 17:03:13 0.0026 4.63% 0.0026 4.63% - - 0.0026 -
0.0588 16:56:29 0.0026 4.63% - - 0.0026 4.63% - -
0.0562 16:43:42 0.0026 4.63% 0.0026 4.63% - - 0.0026 -
0.0588 16:28:29 0.0026 4.63% - - 0.0026 4.63% - -
0.0562 16:22:46 0.0026 4.63% 0.0026 4.63% - - 0.0026 -
0.0588 16:07:32 0.0026 4.63% - - 0.0026 4.63% - -
0.0562 15:43:37 0.0026 4.63% 0.0026 4.63% - - 0.0026 -
0.0588 15:35:35 - - - - 0.0026 4.63% - -
0.0588 15:35:35 0.0026 4.63% - - 0.0026 4.63% - -
0.0562 15:22:49 0.0026 4.63% 0.0026 4.63% - - 0.0026 -
0.0588 15:14:29 0.0022 3.89% - - 0.0026 4.63% - -
0.0566 15:03:15 - - 0.0022 3.89% 0.0004 0.71% 0.0022 -
0.0566 15:03:01 0.0022 3.89% 0.0022 3.89% 0.0004 0.71% 0.0022 -
0.0588 14:49:34 0.0026 4.63% - - 0.0026 4.63% - -
0.0562 14:43:41 0.0026 4.63% 0.0026 4.63% - - 0.0026 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی