ین ژاپن / یوان چین

JPY/CNY Ask
نرخ فعلی:: 0.0566 0.35
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0566 0.35

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0566 0.35

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ین ژاپن / یوان چین

در حال حاضر قیمت ین ژاپن / یوان چین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ین ژاپن / یوان چین
0.0566 ریال
می باشد

قیمت ین ژاپن / یوان چین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ین ژاپن / یوان چین روز گذشته برابر با
0.0588 ریال
بود

قیمت ین ژاپن / یوان چین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ین ژاپن / یوان چین نسبت به روز گذشته
0.0022 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ین ژاپن / یوان چین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ین ژاپن / یوان چین برابر با 0.0564 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / یوان چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0588 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / یوان چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0562 ریال

قیمت ین ژاپن / یوان چین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / یوان چین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 آذر 1400  با رقم 0.0588 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.74 درصدی یا 0.0022 ریال ین ژاپن / یوان چین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / یوان چین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / یوان چین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 0.0563 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.53  درصدی یا 0.0003 ریال ین ژاپن / یوان چین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / یوان چین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / یوان چین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  با رقم 0.0588 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.74 درصدی یا 0.0022 ریال ین ژاپن / یوان چین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / یوان چین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / یوان چین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 خرداد 1400  با رقم 0.0585 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.24 درصدی یا 0.0019 ریال ین ژاپن / یوان چین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / یوان چین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / یوان چین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آذر 1399  با رقم 0.0627 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.72 درصدی یا 0.0061 ریال ین ژاپن / یوان چین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ین ژاپن / یوان چین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ین ژاپن / یوان چین برابر است با 0.0679 ریال که در تاریخ دوشنبه 19 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / یوان چین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / یوان چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ین ژاپن / یوان چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / یوان چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.53 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / یوان چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 13 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / یوان چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.74 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / یوان چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / یوان چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.24 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ین ژاپن / یوان چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / یوان چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.72 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / یوان چین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / یوان چین، 0.53 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / یوان چین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / یوان چین، 0.53 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / یوان چین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / یوان چین،  0.53 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / یوان چین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 12.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / یوان چین،  0.53 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / یوان چین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / یوان چین،  0.53 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / یوان چین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / یوان چین،  0.53 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / یوان چین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / یوان چین،  0.53 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ین ژاپن / یوان چین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی