ین ژاپن / پزو شیلی

JPY/CLP Ask
نرخ فعلی:: 6.6208 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.6208 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.6208 0.09
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۲۱:۵۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 6.6208
بالاترین قیمت روز 6.6295
پایین ترین قیمت روز 6.6208
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 6.6274
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۵:۲۱:۵۴
نرخ روز گذشته 6.6268
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.09%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.006
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,371,770 ریال
سکه
9,109,674 ریال
دلار
9,578,285 ریال
یورو
9,658,598 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.1816 2.6696% 1400/03/28
یک ماه 0.1360 2.0128% 1400/03/04
شش ماه 0.2890 4.1825% 1399/10/05
یک سال 0.9362 12.3885% 1399/04/05
سه سال 0.7730 13.2186% 1397/04/04
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 6.69
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 6.66
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 6.64
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 6.65
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 6.59
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 6.61
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 6.77

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 6.71
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 6.68
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 6.62
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 6.62
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 6.58
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 6.57
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 6.80

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 6.60 6.61 6.60 6.61 -
حمایت 2 (S2) 6.61 6.61 6.61 6.61 -
حمایت 1 (S1) 6.61 6.62 6.61 6.62 6.61
نقطه پیوت (PP) 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
مقاومت 1 (R1) 6.62 6.62 6.63 6.63 6.62
مقاومت 2 (R2) 6.63 6.62 6.63 6.63 -
مقاومت 3 (R3) 6.63 6.63 6.63 6.64 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/04/3 6.6287 6.5686 6.6501 6.6295 - 0.0001
1400/04/2 6.7218 6.6124 6.7218 6.6296 1.38% 0.0916
1400/04/1 6.7836 6.6853 6.8447 6.7212 0.95% 0.0637
1400/03/31 6.7962 6.7816 6.8266 6.7849 0.18% 0.0123
1400/03/29 6.8030 6.7972 6.8030 6.7972 0.08% 0.0052
1400/03/28 6.6930 6.6930 6.8112 6.8024 1.57% 0.1049
1400/03/27 6.6012 6.5951 6.7066 6.6975 1.27% 0.0837
1400/03/26 6.6111 6.5996 6.6255 6.6138 0.08% 0.0051
1400/03/25 6.5365 6.5353 6.6167 6.6087 1.11% 0.0725
1400/03/24 6.5896 6.5143 6.5923 6.5362 0.79% 0.0516
1400/03/22 6.5850 6.5850 6.5887 6.5878 0.11% 0.0075
1400/03/21 6.5911 6.5477 6.5953 6.5953 0.10% 0.0068
1400/03/20 6.5783 6.5651 6.5942 6.5885 0.07% 0.0049
1400/03/19 6.5586 6.5416 6.5846 6.5836 0.34% 0.022
1400/03/18 6.5628 6.5340 6.5767 6.5616 0.07% 0.0048
1400/03/17 6.5630 6.5412 6.5837 6.5568 - 0
1400/03/16 6.5568 6.5568 6.5630 6.5568 0.09% 0.0062
1400/03/15 6.5618 6.5618 6.5654 6.5630 0.03% 0.0019
1400/03/14 6.5268 6.5210 6.5638 6.5611 0.15% 0.0095
1400/03/13 6.5632 6.5148 6.5672 6.5516 0.14% 0.0092
1400/03/12 6.6549 6.5389 6.6549 6.5608 1.22% 0.0798
1400/03/11 6.6015 6.5604 6.6432 6.6406 0.71% 0.0466
1400/03/10 6.5998 6.5789 6.6203 6.5940 - 0
1400/03/9 6.5998 6.5940 6.5998 6.5940 - 0
1400/03/8 6.6003 6.5940 6.7464 6.5940 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
6.6208 05:21:54 0.0087 0.13% 0.006 0.09%
6.6295 05:14:24 0.0081 0.12% 0.0027 0.04%
6.6214 05:01:37 0.0081 0.12% 0.0054 0.08%
6.6295 04:49:21 0.0075 0.11% 0.0027 0.04%
6.622 04:43:08 0.0075 0.11% 0.0048 0.07%
6.6295 04:21:20 0.0045 0.07% 0.0027 0.04%
6.625 04:08:00 0.0045 0.07% 0.0018 0.03%
6.6295 03:56:19 0.0039 0.06% 0.0027 0.04%
6.6256 03:42:58 0.0039 0.06% 0.0012 0.02%
6.6295 03:35:29 - - 0.0027 0.04%
6.6295 03:35:28 0.0039 0.06% 0.0027 0.04%
6.6256 03:22:16 0.0039 0.06% 0.0012 0.02%
6.6295 03:07:24 0.0039 0.06% 0.0027 0.04%
6.6256 03:01:46 - - 0.0012 0.02%
6.6256 03:01:43 0.0039 0.06% 0.0012 0.02%
6.6295 02:42:25 0.0033 0.05% 0.0027 0.04%
6.6262 02:02:19 - - 0.0006 0.01%
6.6262 02:02:17 0.0033 0.05% 0.0006 0.01%
6.6295 01:56:20 0.0015 0.02% 0.0027 0.04%
6.628 01:43:15 0.0015 0.02% 0.0012 0.02%
6.6295 01:28:23 0.0045 0.07% 0.0027 0.04%
6.625 01:21:51 0.0045 0.07% 0.0018 0.03%
6.6295 01:07:24 0.0033 0.05% 0.0027 0.04%
6.6262 01:01:42 - - 0.0006 0.01%
6.6262 01:01:38 0.0012 0.02% 0.0006 0.01%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی