JPMorgan India Smaller Companies ac

JPMorgan India Smaller Companies (acc) - USD
نرخ فعلی:: 24.81 1.89
صندوق های سرمایه گذاری موریس
نرخ فعلی: : 24.81 1.89
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 24.81 1.89
واحد پولی : -
کشور : موریس
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری موریس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۴:۳۱:۴۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
JPMorgan India Smaller Companies ac 0.47 0.02 0.93 4.70 8.89 0.98

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.19
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.19
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.81
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.87%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی