دینار اردن / ریال عربستان

JOD/SAR Ask
نرخ فعلی:: 5.29 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.29 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.29 0.01
واحد پولی : -
کشور : اردن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۴۳:۱۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
5.29 15:43:10 0.0001 - 0.0004 0.01% 0.0003 0.01% 0.0029 0.29
5.2901 15:28:59 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0002 - 0.0028 0.2901
5.2904 15:08:12 0.0006 0.01% - - 0.0001 - 0.0025 0.2904
5.2898 14:43:17 0.0006 0.01% 0.0006 0.01% 0.0005 0.01% 0.0031 0.2898
5.2904 14:29:00 0.0006 0.01% - - 0.0001 - 0.0025 0.2904
5.2898 14:08:23 0.0007 0.01% 0.0006 0.01% 0.0005 0.01% 0.0031 0.2898
5.2905 13:43:19 0.0004 0.01% 0.0001 - 0.0002 - 0.0024 0.2905
5.2901 13:28:54 0.0006 0.01% 0.0003 0.01% 0.0002 - 0.0028 0.2901
5.2907 12:49:59 0.0004 0.01% 0.0003 0.01% 0.0004 0.01% 0.0022 0.2907
5.2903 12:28:51 0.0004 0.01% 0.0001 - - - 0.0026 0.2903
5.2907 12:08:21 0.002 0.04% 0.0003 0.01% 0.0004 0.01% 0.0022 0.2907
5.2887 11:49:52 0.0007 0.01% 0.0017 0.03% 0.0016 0.03% 0.0042 0.2887
5.288 11:08:12 0.0031 0.06% 0.0024 0.05% 0.0023 0.04% 0.0049 0.288
5.2911 10:43:16 0.001 0.02% 0.0007 0.01% 0.0008 0.02% 0.0018 0.2911
5.2901 09:43:18 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0002 - 0.0028 0.2901
5.2904 09:28:55 0.0003 0.01% - - 0.0001 - 0.0025 0.2904
5.2901 08:43:09 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0002 - 0.0028 0.2901
5.2904 07:28:50 0.0003 0.01% - - 0.0001 - 0.0025 0.2904
5.2901 06:43:09 0.001 0.02% 0.0003 0.01% 0.0002 - 0.0028 0.2901
5.2911 06:21:51 0.0005 0.01% 0.0007 0.01% 0.0008 0.02% 0.0018 0.2911
5.2906 06:07:55 0.0002 - 0.0002 - 0.0003 0.01% 0.0023 0.2906
5.2904 05:43:00 0.0002 - - - 0.0001 - 0.0025 0.2904
5.2906 05:21:53 0.0005 0.01% 0.0002 - 0.0003 0.01% 0.0023 0.2906
5.2901 05:08:10 0.0005 0.01% 0.0003 0.01% 0.0002 - 0.0028 0.2901
5.2906 04:42:57 0.0002 - 0.0002 - 0.0003 0.01% 0.0023 0.2906
5.2904 04:21:52 0.0003 0.01% - - 0.0001 - 0.0025 0.2904
5.2901 03:42:59 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0002 - 0.0028 0.2901
5.2904 03:21:53 0.0003 0.01% - - 0.0001 - 0.0025 0.2904
5.2901 02:28:53 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0002 - 0.0028 0.2901
5.2904 02:08:09 0.0002 - - - 0.0001 - 0.0025 0.2904
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی