دینار اردن / ریال عربستان

JOD/SAR Ask
نرخ فعلی:: 5.2939 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.2939 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.2939 0
واحد پولی : -
کشور : اردن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۴:۰۷:۵۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار اردن / ریال عربستان - 0.0031 0.0038 0.0026 0.0034 0.0081

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2939
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2939
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2939
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2939
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی