دینار اردن / ریال عربستان

JOD/SAR Ask
نرخ فعلی:: 5.2903 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.2903 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.2903 0
واحد پولی : -
کشور : اردن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.905 ۲۰:۲۳:۳۴ 0.088 0.42% 20.935 20.817 20.823 0.095 21.009 21.012
DOG/EUSD Ask 0.2872 ۲۰:۳۲:۲۳ 0.0188 6.55% 0.3074 0.286 0.3049 - 0.3224 0.4733
HOT/USD Ask 0.0073 ۱۸:۵۲:۱۶ 0.0003 4.11% 0.0077 0.0073 0.0077 - 0.0081 0.0109
HRK/TRY Ask 138.3722 ۲۰:۲۳:۵۹ 0.6843 0.49% 139.1681 137.8436 139.0773 0.3722 139.0565 140.9252
LIN/KUSD Ask 21.1915 ۲۰:۳۲:۲۴ 1.7392 8.21% 23.3741 21.1915 22.9497 5.8085 25.1293 41.75
LUN/AUSD Ask 5.8709 ۲۰:۳۲:۲۴ 0.2198 3.74% 6.48 5.8709 6.1233 1.1291 6.709 15.3493
SAR/ETB Ask 11.74 ۱۸:۲۹:۵۹ 0.0003 - 11.74 11.74 11.74 0.26 11.7403 11.7488
USD/ZWL Ask 87.377 ۲۶ خرداد - - 87.377 87.377 0 0.377 87.377 87.377
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 ۸ خرداد - - 0.009 0.009 0 - - 0.009
افغانی افغانستان / دلار 0.0128 ۲۵ خرداد - - 0.0129 0.0128 0 - 0.0129 0.0129
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 ۶ خرداد - - 0.0097 0.0097 0 - - 0.0097
انگولتروم بوتان / دلار 0.0135 ۲۷ خرداد - - 0.0135 0.0135 0 - 0.0136 0.0138
بات تایلند / پزو شیلی 23.8 ۲۰:۲۳:۳۲ 0.31 1.32% 23.8 23.44 23.5 0.8 23.49 23.49
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5418 ۲۰:۲۳:۵۷ 0.0011 0.07% 1.5426 1.539 1.5413 0.4582 1.5441 1.5441
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0292 ۲۰:۰۹:۵۹ 0.0042 0.14% 3.0421 3.0283 3.0363 0.0292 3.0605 3.0605
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی