دینار اردن / ین ژاپن

JOD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 157.01 0.27
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 157.01 0.27
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 157.01 0.27
واحد پولی : -
کشور : اردن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی