دینار اردن / ین ژاپن

JOD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 154.3 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 154.3 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 154.3 -
واحد پولی : -
کشور : اردن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵:۴۳:۳۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار اردن / ین ژاپن 0.03 0.50 0.2100 0.2000 6.27 0.9500

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 155
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 155
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 155
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 155
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.7
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.45%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی