دینار اردن / ین ژاپن

JOD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 161.34 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 161.34 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 161.34 0.02
واحد پولی : -
کشور : اردن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار دینار اردن / ین ژاپن

نظرات دینار اردن / ین ژاپن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی