دینار اردن / ین ژاپن

JOD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 155.37 0.52
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 155.37 0.52
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 155.37 0.52
واحد پولی : -
کشور : اردن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.1427 ۲۰:۲۲:۴۶ 0.009 0.11% 8.1689 8.0817 8.1558 0.1427 8.157 8.2727
AZN/TRY Ask 5.181 ۲۰:۲۲:۴۶ 0.0827 1.62% 5.1906 5.0882 5.1054 0.181 5.1128 5.1128
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.8129 ۲۰:۲۲:۴۷ 0.043 0.49% 8.8467 8.7402 8.7934 0.1871 8.7976 9.0266
CNY/DZD Ask 21.281 ۲۰:۲۲:۴۹ 0.008 0.04% 21.326 21.248 21.27 0.281 21.302 21.302
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.3147
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0112
HRK/TRY Ask 137.4504 ۲۰:۲۲:۵۱ 2.4632 1.82% 137.638 134.7606 135.3862 4.4504 135.4046 135.4046
INR/KZT Ask 5.7778 ۱۹:۰۳:۳۰ 0.0077 0.13% 5.7953 5.7568 5.7947 0.2222 5.7941 5.8504
INR/RON Ask 0.0572 ۲۰:۲۲:۵۲ 0.0001 0.17% 0.0574 0.0571 0.0572 - 0.0573 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 0.8741 - 28.5221
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 4.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3732 ۲۰:۲۲:۵۵ 0.0022 0.16% 1.3876 1.3698 1.3723 0.3732 1.371 1.3715
PLN/BGN Ask 4.2452 ۲۰:۲۲:۴۷ 0.0077 0.18% 4.2535 4.2209 4.2516 0.2452 4.2597 4.3464
RON/HUF Ask 71.9874 ۲۰:۲۲:۵۱ 0.6737 0.94% 72.1033 71.2508 71.5564 0.9874 71.5614 71.5614
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی