دینار اردن / درهم امارات

JOD/AED Ask
نرخ فعلی:: 5.1785 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.1785 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.1785 -

واحد پولی : -

کشور : اردن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد دینار اردن / درهم امارات

۰۳:۵۶:۴۱
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار اردن / درهم امارات - - 0.0025 0.0007 0.0007 0.0052

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1785
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1785
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1785
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1785
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.57%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی