دینار اردن / درهم امارات

JOD/AED Ask
نرخ فعلی:: 5.1807 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.1807 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.1807 0.04

واحد پولی : -

کشور : اردن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دینار اردن / درهم امارات

در حال حاضر قیمت دینار اردن / درهم امارات چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دینار اردن / درهم امارات
5.1807 ریال
می باشد

قیمت دینار اردن / درهم امارات روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دینار اردن / درهم امارات روز گذشته برابر با
5.1785 ریال
بود

قیمت دینار اردن / درهم امارات نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دینار اردن / درهم امارات نسبت به روز گذشته
0.0022 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دینار اردن / درهم امارات در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دینار اردن / درهم امارات برابر با 5.1804 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار اردن / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.1841 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار اردن / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.1785 ریال

قیمت دینار اردن / درهم امارات نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دینار اردن / درهم امارات در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 5.1785 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.04 درصدی یا 0.0022 ریال دینار اردن / درهم امارات نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دینار اردن / درهم امارات نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دینار اردن / درهم امارات   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 5.1785 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.04  درصدی یا 0.0022 ریال دینار اردن / درهم امارات نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دینار اردن / درهم امارات نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دینار اردن / درهم امارات در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 5.1807 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دینار اردن / درهم امارات نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دینار اردن / درهم امارات نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دینار اردن / درهم امارات در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 5.1808 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0. درصدی یا 0.0001 ریال دینار اردن / درهم امارات نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دینار اردن / درهم امارات نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دینار اردن / درهم امارات در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 5.1778 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.05 درصدی یا 0.0029 ریال دینار اردن / درهم امارات نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دینار اردن / درهم امارات تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دینار اردن / درهم امارات برابر است با 5.1911 ریال که در تاریخ شنبه 16 شهریور 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دینار اردن / درهم امارات چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دینار اردن / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.063684 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دینار اردن / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دینار اردن / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.04 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دینار اردن / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دینار اردن / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دینار اردن / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دینار اردن / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0. درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دینار اردن / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دینار اردن / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.05 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار اردن / درهم امارات نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار اردن / درهم امارات، 0.04 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار اردن / درهم امارات نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار اردن / درهم امارات، 0.04 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار اردن / درهم امارات نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار اردن / درهم امارات،  0.04 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار اردن / درهم امارات نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار اردن / درهم امارات،  0.04 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار اردن / درهم امارات نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار اردن / درهم امارات،  0.04 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار اردن / درهم امارات نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 35.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار اردن / درهم امارات،  0.04 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار اردن / درهم امارات نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار اردن / درهم امارات،  0.04 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دینار اردن / درهم امارات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی