دلار جامائیکا / پوند انگلیس

JMD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0047 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0047 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0047 -

واحد پولی : -

کشور : جامائیکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار جامائیکا / پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار جامائیکا / پوند انگلیس
0.0047 ریال
می باشد

قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس روز گذشته برابر با
0.0047 ریال
بود

قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار جامائیکا / پوند انگلیس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار جامائیکا / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0047 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار جامائیکا / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0047 ریال

قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار جامائیکا / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار جامائیکا / پوند انگلیس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار جامائیکا / پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار جامائیکا / پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1400  با رقم 0.0047 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار جامائیکا / پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 0.0052 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.61 درصدی یا 0.0005 ریال دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار جامائیکا / پوند انگلیس برابر است با 0.0064 ریال که در تاریخ جمعه 1 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار جامائیکا / پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار جامائیکا / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.173913 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار جامائیکا / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار جامائیکا / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار جامائیکا / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار جامائیکا / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار جامائیکا / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 30 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار جامائیکا / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار جامائیکا / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار جامائیکا / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.61 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جامائیکا / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جامائیکا / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار جامائیکا / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی