JG Summit

JG Summit
نرخ فعلی:: 51.1 0
بازار سهام فیلیپین
نرخ فعلی: : 51.1 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 51.1 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : بازار سهام فیلیپین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
JG Summit - 1.65 10.65 20.75 0.15 9.10

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 56 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 60 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 66 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.16%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی