Italy 4Y

Italy 4Y
نرخ فعلی:: 0.094 -18.26
ایتالیا
نرخ فعلی: : 0.094 -18.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.094 -18.26
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷:۰۷:۴۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.094
بالاترین قیمت روز 0.118
پایین ترین قیمت روز 0.09
بیشترین مقدار نوسان روز 0.02
درصد بیشترین نوسان روز -5.05%
نرخ بازگشایی بازار 0.117
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۷:۰۷:۴۰
نرخ روز گذشته 0.115
درصد تغییر نسبت به روز گذشته -18.26%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.021
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,686,311 ریال
سکه
10,957,791 ریال
دلار
10,898,031 ریال
یورو
11,087,484 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0420 -30.8824% 1400/06/29
یک ماه 0.0730 -43.7126% 1400/06/05
شش ماه 0.0240 -20.3390% 1400/01/07
یک سال 0.19 197.9167% 1399/07/04
سه سال 1.6790 105.9306% 1397/07/05
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.13
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.14
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.14
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.09
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.10

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.14
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.14
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.16
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.07

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.05 0.07 0.05 0.07 -
حمایت 2 (S2) 0.07 0.08 0.06 0.08 -
حمایت 1 (S1) 0.08 0.08 0.06 0.10 0.09
نقطه پیوت (PP) 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10
مقاومت 1 (R1) 0.11 0.11 0.12 0.13 0.12
مقاومت 2 (R2) 0.12 0.11 0.12 0.13 -
مقاومت 3 (R3) 0.13 0.12 0.12 0.15 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/07/3 -0.1150 -0.1150 -0.1150 -0.1150 -0.87% 0.001
1400/07/2 -0.1420 -0.1420 -0.1030 -0.1140 -25.49% 0.039
1400/07/1 -0.1870 -0.1870 -0.1470 -0.1530 -16.39% 0.03
1400/06/31 -0.1580 -0.1850 -0.1550 -0.1830 -13.11% 0.024
1400/06/30 -0.1430 -0.1650 -0.1390 -0.1590 - -
1400/06/29 -0.1330 -0.1460 -0.1230 -0.1360 -2.94% 0.004
1400/06/26 -0.1450 -0.1450 -0.1240 -0.1320 -10.20% 0.015
1400/06/25 -0.1490 -0.1540 -0.1420 -0.1470 -1.36% 0.002
1400/06/24 -0.1720 -0.1750 -0.1450 -0.1450 -17.14% 0.03
1400/06/23 -0.1550 -0.1750 -0.1310 -0.1750 -18.29% 0.032
1400/06/22 -0.1290 -0.1460 -0.1240 -0.1430 -8.39% 0.012
1400/06/21 -0.1310 -0.1670 -0.1310 -0.1310 -2.96% 0.004
1400/06/20 -0.1350 -0.1350 -0.1350 -0.1350 -2.96% 0.004
1400/06/19 -0.1480 -0.1520 -0.1270 -0.1310 -12.08% 0.018
1400/06/18 -0.1040 -0.1520 -0.0890 -0.1490 -36.24% 0.054
1400/06/17 -0.0980 -0.1120 -0.0890 -0.0950 -4.04% 0.004
1400/06/16 -0.1470 -0.1470 -0.0970 -0.0990 -34.87% 0.053
1400/06/15 -0.1470 -0.1520 -0.1320 -0.1520 -5.92% 0.009
1400/06/12 -0.1680 -0.1680 -0.1370 -0.1430 -14.37% 0.024
1400/06/11 -0.1430 -0.1740 -0.1430 -0.1670 -13.17% 0.022
1400/06/10 -0.1260 -0.1460 -0.1230 -0.1450 -8.97% 0.013
1400/06/9 -0.1820 -0.1830 -0.1320 -0.1320 -29.41% 0.055
1400/06/8 -0.1660 -0.1870 -0.1570 -0.1870 -10.70% 0.02
1400/06/5 -0.14 -0.1680 -0.14 -0.1670 -10.70% 0.02
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.094 17:07:40 0.001 -1.06% 0.021 -18.26%
0.093 16:35:53 0.001 -1.08% 0.022 -19.13%
0.092 16:07:57 0.007 -7.07% 0.023 -20%
0.099 15:35:56 0.005 -5.05% 0.016 -13.91%
0.094 15:07:13 0.001 -1.06% 0.021 -18.26%
0.093 14:35:00 0.002 -2.15% 0.022 -19.13%
0.091 14:09:01 0.001 -1.10% 0.024 -20.87%
0.09 13:36:45 0.009 -9.09% 0.025 -21.74%
0.099 13:07:00 0.019 -16.10% 0.016 -13.91%
0.118 11:35:36 0.002 -1.69% 0.003 -2.54%
0.116 10:35:24 0.001 -0.85% 0.001 -0.86%
0.117 09:35:28 - - 0.002 -1.71%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی