It Now ISE

It Now ISE
نرخ فعلی:: 39.45 5.23
صندوق های معاملاتی برزیل
نرخ فعلی: : 39.45 5.23
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 39.45 5.23
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی برزیل
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۱:۳۹:۳۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
It Now ISE 1.96 - - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.45 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.45 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.45 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.45 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.82%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی