It Now IFNC

It Now IFNC
نرخ فعلی:: 112.07 0
صندوق های معاملاتی برزیل
نرخ فعلی: : 112.07 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 112.07 0
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : صندوق های معاملاتی برزیل
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۸ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
It Now IFNC - 0.1200 3.85 7.67 34.13 27.09

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 111
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 110
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 109
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 111
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.07
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی