کرونا ایسلند / فورینت مجارستان

ISK/HUF Ask
نرخ فعلی:: 2.4289 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.4289 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.4289 0.02
واحد پولی : -
کشور : ایسلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کرونا ایسلند / فورینت مجارستان در روز جاری

۲۰:۰۳:۳۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.4289 20:03:35 - - 0.0006 0.02% 0.0006 0.02% 0.0007 0.4289
2.4289 20:03:29 0.0002 0.01% 0.0006 0.02% 0.0006 0.02% 0.0007 0.4289
2.4291 19:43:46 0.0015 0.06% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0005 0.4291
2.4276 19:03:15 - - 0.0019 0.08% 0.0019 0.08% 0.002 0.4276
2.4276 19:03:14 0.002 0.08% 0.0019 0.08% 0.0019 0.08% 0.002 0.4276
2.4256 18:43:45 0.0004 0.02% 0.0039 0.16% 0.0039 0.16% 0.004 0.4256
2.4252 18:03:33 - - 0.0043 0.18% 0.0043 0.18% 0.0044 0.4252
2.4252 18:03:27 0.0022 0.09% 0.0043 0.18% 0.0043 0.18% 0.0044 0.4252
2.423 17:22:58 0.0031 0.13% 0.0065 0.27% 0.0065 0.27% 0.0066 0.423
2.4261 17:03:45 - - 0.0034 0.14% 0.0034 0.14% 0.0035 0.4261
2.4261 17:03:38 0.0021 0.09% 0.0034 0.14% 0.0034 0.14% 0.0035 0.4261
2.424 16:43:47 0.0022 0.09% 0.0055 0.23% 0.0055 0.23% 0.0056 0.424
2.4218 16:22:53 0.0013 0.05% 0.0077 0.32% 0.0077 0.32% 0.0078 0.4218
2.4205 16:02:56 - - 0.009 0.37% 0.009 0.37% 0.0091 0.4205
2.4205 16:02:56 0.0001 - 0.009 0.37% 0.009 0.37% 0.0091 0.4205
2.4204 15:43:43 0.001 0.04% 0.0091 0.38% 0.0091 0.38% 0.0092 0.4204
2.4194 15:22:54 0.0023 0.10% 0.0101 0.42% 0.0101 0.42% 0.0102 0.4194
2.4217 15:03:34 - - 0.0078 0.32% 0.0078 0.32% 0.0079 0.4217
2.4217 15:03:24 0.0002 0.01% 0.0078 0.32% 0.0078 0.32% 0.0079 0.4217
2.4215 14:43:51 0.0007 0.03% 0.008 0.33% 0.008 0.33% 0.0081 0.4215
2.4208 14:03:04 - - 0.0087 0.36% 0.0087 0.36% 0.0088 0.4208
2.4208 14:03:04 0.0005 0.02% 0.0087 0.36% 0.0087 0.36% 0.0088 0.4208
2.4213 13:43:55 0.0017 0.07% 0.0082 0.34% 0.0082 0.34% 0.0083 0.4213
2.423 13:22:41 0.0028 0.12% 0.0065 0.27% 0.0065 0.27% 0.0066 0.423
2.4258 13:03:12 - - 0.0037 0.15% 0.0037 0.15% 0.0038 0.4258
2.4258 13:03:11 0.0004 0.02% 0.0037 0.15% 0.0037 0.15% 0.0038 0.4258
2.4254 12:22:49 0.0011 0.05% 0.0041 0.17% 0.0041 0.17% 0.0042 0.4254
2.4243 12:03:49 - - 0.0052 0.21% 0.0052 0.21% 0.0053 0.4243
2.4243 12:03:47 0.0032 0.13% 0.0052 0.21% 0.0052 0.21% 0.0053 0.4243
2.4275 11:43:40 0.003 0.12% 0.002 0.08% 0.002 0.08% 0.0021 0.4275
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی