کرونا ایسلند / فورینت مجارستان

ISK/HUF Ask
نرخ فعلی:: 2.4904 0.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.4904 0.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.4904 0.25

واحد پولی : -

کشور : ایسلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کرونا ایسلند / فورینت مجارستان

۲۳:۲۳:۴۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرونا ایسلند / فورینت مجارستان 0.0059 0.0249 0.1009 0.1247 0.16 0.1164

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4904
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4904
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4904
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4904
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.52%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی