کرونا ایسلند / فورینت مجارستان

ISK/HUF Ask
نرخ فعلی:: 2.4876 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.4876 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.4876 0.01

واحد پولی : -

کشور : ایسلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرونا ایسلند / فورینت مجارستان

در حال حاضر قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرونا ایسلند / فورینت مجارستان
2.4876 ریال
می باشد

قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان روز گذشته برابر با
2.4903 ریال
بود

قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به روز گذشته
0.0027 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرونا ایسلند / فورینت مجارستان برابر با 2.4874 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرونا ایسلند / فورینت مجارستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.4885 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرونا ایسلند / فورینت مجارستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.4874 ریال

قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / فورینت مجارستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 2.5029 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.61 درصدی یا 0.0153 ریال کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / فورینت مجارستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 2.3896 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.1  درصدی یا 0.098 ریال کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / فورینت مجارستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 2.3071 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.82 درصدی یا 0.1805 ریال کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / فورینت مجارستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 2.3532 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.71 درصدی یا 0.1344 ریال کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / فورینت مجارستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 2.3608 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.37 درصدی یا 0.1268 ریال کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرونا ایسلند / فورینت مجارستان برابر است با 2.6768 ریال که در تاریخ جمعه 8 تیر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فورینت مجارستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / فورینت مجارستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.233447 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرونا ایسلند / فورینت مجارستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / فورینت مجارستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.1 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرونا ایسلند / فورینت مجارستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / فورینت مجارستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.82 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرونا ایسلند / فورینت مجارستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / فورینت مجارستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  5.71 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرونا ایسلند / فورینت مجارستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / فورینت مجارستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.37 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.53  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان، 4.1 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان، 4.1 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان،  4.1 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان،  4.1 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان،  4.1 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان،  4.1 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فورینت مجارستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فورینت مجارستان،  4.1 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرونا ایسلند / فورینت مجارستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی