کرونا ایسلند / کرون چک

ISK/CZK Ask
نرخ فعلی:: 0.1685 0.48
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1685 0.48
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1685 0.48
واحد پولی : -
کشور : ایسلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.1497 ۰۵:۴۳:۳۱ 0.016 0.20% 8.1743 8.0817 8.1558 0.1497 8.1457 8.2727
AZN/TRY Ask 5.1898 ۰۵:۴۳:۳۱ 0.0915 1.79% 5.1966 5.0882 5.1054 0.1898 5.1128 5.1128
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.8242 ۰۵:۴۳:۳۳ 0.0543 0.62% 8.8467 8.7402 8.7934 0.1758 8.779 9.0266
CNY/DZD Ask 21.277 ۰۵:۴۳:۳۴ 0.004 0.02% 21.326 21.248 21.27 0.277 21.302 21.302
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.293
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0111
HRK/TRY Ask 137.6667 ۰۵:۴۳:۳۸ 2.6795 1.99% 137.9068 134.7606 135.3862 4.6667 135.4046 135.4046
INR/KZT Ask 5.7668 ۰۵:۰۲:۵۴ 0.0187 0.32% 5.7953 5.7568 5.7947 0.2332 5.7941 5.8504
INR/RON Ask 0.0571 ۰۲:۰۲:۵۹ 0.0002 0.35% 0.0574 0.0571 0.0572 - 0.0573 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 0.8741 - 26.6002
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 3.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3717 ۲۳:۴۴:۰۱ 0.0007 0.05% 1.3876 1.3698 1.3723 0.3717 1.371 1.371
PLN/BGN Ask 4.2432 ۰۵:۴۳:۳۲ 0.0057 0.13% 4.2535 4.2209 4.2516 0.2432 4.2597 4.3464
RON/HUF Ask 72.0752 ۰۵:۴۳:۳۸ 0.7615 1.07% 72.1033 71.2508 71.5564 1.0752 71.5614 71.5614
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی