iShares NAFTRAC

iShares NAFTRAC
نرخ فعلی:: 51.43 -
صندوق های معاملاتی مکزیک
نرخ فعلی: : 51.43 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 51.43 -
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : صندوق های معاملاتی مکزیک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
iShares NAFTRAC - 0.18 0.32 4.34 15.41 1.65

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 52
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 51
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.43
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.43
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.86%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی