iShares MSCI USA UCITS

iShares MSCI USA UCITS
نرخ فعلی:: 379.14 -
صندوق های معاملاتی هلند
نرخ فعلی: : 379.14 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 379.14 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی هلند
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
iShares MSCI USA UCITS - 6.49 - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 376 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.14 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 376 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.14 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 376 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.14 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 376 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.14 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.84%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی