iShares MSCI Mexico Capped UCITS

iShares MSCI Mexico Capped UCITS
نرخ فعلی:: 6,846.5 0
صندوق های معاملاتی بریتانیا
نرخ فعلی: : 6,846.5 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6,846.5 0
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی بریتانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
iShares MSCI Mexico Capped UCITS - 154 758.50 1,522.50 1,488.50 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,668
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 178.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,603
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 243.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,371
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 475.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,290
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 556.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.85%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی