iShares MSCI Chile Capped

iShares MSCI Chile Capped
نرخ فعلی:: 27.27 -
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: : 27.27 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 27.27 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۸ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
iShares MSCI Chile Capped - - - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی