شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS
نرخ فعلی 59.66 0
صندوق های معاملاتی منطقه یورو
نرخ فعلی: 59.66 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 59.66 0
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی منطقه یورو
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۴ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS - 1.83 3.69 3.31 10.13 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 59
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 59
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.66
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 54
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.66
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 51
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.66
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.98%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی