iShares Intermediate Govt/Credit Bond

iShares Intermediate Govt/Credit Bond
نرخ فعلی:: 117.38 0.14
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: : 117.38 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 117.38 0.14
واحد پولی : -
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۳۱:۳۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
iShares Intermediate Govt/Credit Bond 0.19 0.37 0.4100 0.9900 4.23 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 118
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.62
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 118
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 118
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.62
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 117
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.38
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی