شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist
نرخ فعلی 4.59 0.66
صندوق های معاملاتی بریتانیا
نرخ فعلی: 4.59 0.66
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 4.59 0.66
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی بریتانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

تاریخچه ۲۰:۳۴:۱۴

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
4.55 4.54 4.57 4.56 0.03 0.66% 2020/08/03 1399/05/13
4.59 4.53 4.59 4.53 0 - 2020/07/31 1399/05/10
4.57 4.52 4.57 4.53 0.06 1.32% 2020/07/30 1399/05/9
4.57 4.57 4.59 4.59 0.04 0.88% 2020/07/29 1399/05/8
4.56 4.55 4.57 4.55 0 - 2020/07/28 1399/05/7
4.51 4.51 4.57 4.55 0.06 1.34% 2020/07/27 1399/05/6
4.45 4.45 4.49 4.49 0.06 1.34% 2020/07/24 1399/05/3
4.57 4.54 4.57 4.55 0.01 0.22% 2020/07/23 1399/05/2
4.52 4.52 4.54 4.54 0.04 0.88% 2020/07/22 1399/05/1
4.59 4.58 4.60 4.58 0.07 1.55% 2020/07/21 1399/04/31
4.45 4.45 4.51 4.51 0.05 1.12% 2020/07/20 1399/04/30
4.44 4.44 4.46 4.46 0.03 0.68% 2020/07/17 1399/04/27
4.41 4.38 4.43 4.43 0.07 1.58% 2020/07/16 1399/04/26
4.49 4.49 4.51 4.50 0.04 0.9% 2020/07/15 1399/04/25
4.45 4.42 4.46 4.46 0.1 2.24% 2020/07/14 1399/04/24
4.55 4.52 4.56 4.56 0.07 1.56% 2020/07/13 1399/04/23
4.47 4.47 4.50 4.49 0.02 0.45% 2020/07/10 1399/04/20
4.55 4.51 4.57 4.51 0.03 0.67% 2020/07/09 1399/04/19
4.48 4.47 4.49 4.48 0.02 0.45% 2020/07/08 1399/04/18
4.44 4.41 4.47 4.46 0.03 0.67% 2020/07/07 1399/04/17
4.46 4.45 4.49 4.49 0.15 3.46% 2020/07/06 1399/04/16
4.36 4.34 4.36 4.34 0.02 0.46% 2020/07/03 1399/04/13
4.28 4.28 4.34 4.32 0.12 2.86% 2020/07/02 1399/04/12
4.20 4.16 4.23 4.20 0.02 0.48% 2020/07/01 1399/04/11
4.19 4.17 4.19 4.18 0 - 2020/06/30 1399/04/10
4.16 4.16 4.18 4.18 0.01 0.24% 2020/06/29 1399/04/9
4.22 4.16 4.23 4.17 0.01 0.24% 2020/06/26 1399/04/6
4.15 4.15 4.20 4.18 0.02 0.48% 2020/06/25 1399/04/5
4.24 4.20 4.24 4.20 0.08 1.9% 2020/06/24 1399/04/4
4.23 4.23 4.28 4.28 0.08 1.9% 2020/06/23 1399/04/3

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی