iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil

iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil
نرخ فعلی:: 112.6 0.24
صندوق های معاملاتی برزیل
نرخ فعلی: : 112.6 0.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 112.6 0.24
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : صندوق های معاملاتی برزیل
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۰:۳۲:۴۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil 0.75 1 0.33 10.40 30.57 24.15

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 112
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 112
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 111
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 113
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی