سکه فردایی

Coin Future
نرخ فعلی:: 100,240,000 1.03
سکه / سکه فردایی
نرخ فعلی: : 100,240,000 1.03
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 100,240,000 1.03
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / سکه فردایی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۲ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه فردایی 1,020,000 4,720,000 6,070,000 29,070,000 30,490,000 80,440,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96,393,333 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,846,667 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 99,918,182 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 321,818 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 106,354,603 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,114,603 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 111,142,374 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,902,374 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی