سکه فردایی

Coin Future
نرخ فعلی:: 117,990,000 0.4
سکه / سکه فردایی
نرخ فعلی: : 117,990,000 0.4
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 117,990,000 0.4
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / سکه فردایی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد سکه فردایی

۱۶:۵۹:۵۴
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه فردایی 470,000 620,000 1,330,000 15,310,000 29,790,000 74,190,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 117,230,909 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 759,091 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 118,782,609 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 792,609 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 117,505,068 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 484,932 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 110,485,034 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,504,966 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.79%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی