شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار عراق / دلار

IQD/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.0084 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0084 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0084 0
واحد پولی : -
کشور : عراق
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۲۷ مرداد

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2020/08/17 1399/05/27
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2020/05/22 1399/03/2
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2020/05/14 1399/02/25
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2020/05/12 1399/02/23
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2020/05/07 1399/02/18
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2020/05/05 1399/02/16
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2020/04/30 1399/02/11
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2020/04/25 1399/02/6
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2020/02/05 1398/11/16
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2020/01/03 1398/10/13
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2019/10/30 1398/08/8
0.0085 0.0084 0.0085 0.0084 0 - 2019/10/24 1398/08/2
0.0084 0.0084 0.0085 0.0084 0.0076 924.39% 2019/10/23 1398/08/1
0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0 2.5% 2018/05/12 1397/02/22
0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0 2.5% 2018/05/11 1397/02/21

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی