دینار عراق / پوند انگلیس

IQD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0005 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0005 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0005 -
واحد پولی : -
کشور : عراق
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دینار عراق / پوند انگلیس

نمودار کندل‌استیک دینار عراق / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار نوسانات دینار عراق / پوند انگلیس در روز جاری

مقایسه روند قیمت دینار عراق / پوند انگلیس در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دینار عراق / پوند انگلیس

اندیکاتورهای دینار عراق / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی