IQ Hedge Macro Tracker

IQ Hedge Macro Tracker
نرخ فعلی:: 28.07 -
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: : 28.07 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 28.07 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Aberdeen Standard Gold ETF Trust 16.76 ۳ مهر - - 16.76 16.76 0 0.24 17.04 17.04
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares 182.47 ۳ مهر - - 182.47 182.47 0 0.53 188.61 188.61
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares 91.34 ۳ مهر - - 91.34 91.34 0 1.34 93.03 93.03
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket 86.78 ۳ مهر - - 86.78 86.78 0 0.22 88.11 88.11
Aberdeen Standard Physical Silver Shares 21.58 ۳ مهر - - 21.58 21.58 0 0.42 21.9 21.9
AdvisorShares FolioBeyond Smart Core Bond 25.88 ۳ مهر - - 25.88 25.88 0 0.12 26.03 26.03
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income 48.84 ۳ مهر - - 48.84 48.84 0 0.16 48.89 48.9
AdvisorShares Pacific Asset Enhanced Fl Rate 49.01 ۳ مهر - - 49.01 49.01 0 0.01 49.02 49.03
AdvisorShares Ranger Equity Bear 24.94 ۲ مهر - - 25.45 24.94 0 0.06 25.36 25.54
AdvisorShares STAR Global Buy-Write 40.22 ۳ مهر - - 40.22 40.22 0 0.22 40.87 40.87
AdvisorShares Wilshire Buyback 95.32 ۳ مهر - - 95.32 95.32 0 1.32 95.47 95.47
AGFiQ Hedged Dividend Income 23.63 ۳ مهر - - 23.63 23.63 0 0.37 23.79 23.79
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta 16.83 ۳ مهر - - 16.83 16.83 0 0.17 17.21 17.21
Alerian Energy Infrastructure 19.49 ۳ مهر - - 19.49 19.49 0 0.49 19.52 19.52
Alerian MLP 32.85 ۳ مهر - - 32.85 32.85 0 0.85 33.15 33.15
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی