IPC

S&P/BMV IPC
نرخ فعلی:: 50,558.32 0.12
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 50,558.32 0.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 50,558.32 0.12
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۰۶:۱۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
IPC 52.09 391.52 1,669.64 7,186.12 12,759.14 3,651.74

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50,570
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.68
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,529
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49,355
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,203.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,384
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,174.32
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی